Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

V delo šole se starši vključujejo preko Sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora.

Poslovnik sveta staršev

Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. V šolskem letu 2021/22 so predstavniki staršev:

  IME IN PRIIMEK PREDSTAVNIKA
1.a NINA PRELOG
2.a BARBAR RUPAR
2.b MIHA I. PRIMOŽIČ
3.a     NATAŠA KLOFUTAR
3.b DAMJANA KOCJANC
4.a    DARJA PEGAN ŽVOKELJ
4.b JANKA ZORČ
5.a    MARIJA BAJT ŠKRJANEC
5.b    JERICA JURKIĆ
6.a   SABINA FERJAN
6.b LILIJANA JURKIĆ
6.c MIHA ŠUŠTERŠIČ
7.a   NINA VILFAN
7.b    MARTINA VESEL
7.c IGOR ZUPAN
8.a   NINA CVEK BIJELIČ
8.b   GREGOR MEŽEK
8.c RENATA ŠPENDAL TAVČAR
9.a   BORUT PEGAN ŽVOKELJ (predsednik)
9.b BRANE KVASNIK
1/L JANA PODLIPNIK
2/L DARJA ZUPAN
3/L MATEJA HLADNIK
4/L LUKA KEMPERLE
5/L VALERIJA RANT TIŠLER
1/P ANDREJA AHAČIČ
2/P KRISTINA LINDAV
3/P MATEJA AHAČIČ
4/P JOŽEF ŽEFRAN
Dostopnost