Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

2021/2022

VODSTVO ŠOLE

Ravnatelj: STANISLAV GRUM, prof.
Pomočnica ravnatelja: MOJCA BEČAN, prof.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

IME IN PRIIMEK DEJAVNOST
Lea Torkar socialna pedagoginja
Majda Zupan pedagoginja
UČITELJI DODATNE STROKOVNE POMOČI
Tamara Koncilija Kosmač psihologinja
Klavdija Panjan socialna pedagoginja
Ines Ovsenek Wolf specialna pedagoginja

UČITELJI MATIČNA ŠOLA

Učitelj/ica Razrednik, poučuje
Anže Haler razrednik 1. a
Urša Pfajfar razrednik 1. b
Darka Mikulandra vzgojiteljica, 1. a in 1. b
Anita Longar razredničarka 2. a
Alojzija Lukač razredničarka 3. a
Nastja Gosar razredničarka 3. b
Jasmina Zalar razredničarka 4. a
Petra Soklič razredničarka 4. b
Vida Oranič razredničarka 5. a
Blanka Rejc razredničarka 5. b
Dominika Pirjevec TJA 1.-5. r. MŠ, JV
Anja Rojec razredničarka 6. a, TJA
Lara Lipar razredničarka 6. b, ZGO, ZMK
Maja Keržič razredničarka 7. a, SLO, N2N, N2N, NI1, NI2
Darja Zupan razredničarka 7. b, LUM, TIT, LS
Romana Turk razredničarka 7. c, KEM, NAR, POK, KEŽ
Martina Lorber Tajnikar razredničarka 8. a, TJA
Gorazd Černilec razrednik 8. b, ŠPO, NŠP, IŠPO
Katjuša Pernuš razredničarka 9. a, ŠPO, NŠP, IŠPG, ŠSP, OPB
Asja Štucin razredničarka 9. b, NAR, BIO, GOS, NPH,SPH
Azemina Cinac razredničarka 9. c, SLO
Mojca Likar SLO
Jošt Mlinarič MAT, FIZ
Mateja Ušeničnik GUM, OPZ, MPZ
Sergeja Osredkar ROID, NRA, UBE, MME, RVT, ROM, EZR
Marko Aleš OPB
Ana Felkar DKE, OPB, ISP, DSP
Tajda Guna MAT, TIT
Irena Žnidarič MAT
Romana Kramar GEO, OPB
Karmen Grum ŠPO
Laura Turk MAT
Julijana Drenovec OPB, GUM 3.a, DSP
Ana Marija Žohar OPB
Aleksandra Rožič spremljevalka, laborant
Sabina S. Mandelj knjižničarka

OSTALI ZAPOSLENI

Ime in priimek Zaposlitev
Nina Jošt tajnica
Violeta Ženati računovodkinja
Jana Nuška Ravbar pomožna pisarniška delavka in urejevalka šolskih prostorov
Goran Peharc hišnik
Franc Papler hišnik
Mojca Jekovec urejevalka šolskih prostorov
Nevenka Gavrić urejevalka šolskih prostorov
Malka Banović urejevalka šolskih prostorov
Romana Meglič urejevalka šolskih prostorov
Mihaela Mondo kuharica – vodja kuhinje
Metka Rozman kuharica
Elvisa Narobe kuharica
Alja Grum kuharica
Breda Meglič spremljevalka, pomožna pisarniška delavka

POŠ PODLJUBELJ

Učitelj/ica Razrednik, poučuje
Urška Frelih Meglič razredničarka 1. P, 2. P
Klemen Kos drugi učitelj v razredu, OPB
Katja Hafner razredničarka 3. P
Helena Ahačič razredničarka 4. P
Rebeka Zupan TJA, JV, OPB
Tjaša Šmid OPB
Tjuš Aljančič spremljevalec
Alenka Praprotnik gospodinja

 

POŠ LOM

Učitelj/ica Razrednik, poučuje
Saša Rozman razredničarka 1. L
Janja Meglič vzgojiteljica, OPB
Mateja Hribar razredničarka 2. L, 3. L
Katjuša Šlibar Nemec razredničarka 4. L, 5. L
Tjaša Šmid TJA, JV
Maja Keržič N2N
Laura Turk JV, OPB
Mojca Tišler gospodinja

 

Dostopnost